Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah , Pustaka Darul Haq

Rp 135.000,-

Rp 135.000,-

Membaca biografi ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah sumber inpirasi paling penting utuk menjadi pribadi lebih kuat, unggul, mengobarkan semangat, menumbuhkan harapan dan terus berkarya. Dan buku kita ini memaparkan secara rincidan apik biografi 60 orang dari mereka yang paling fenomenal dan paling otoritatifdalam sejarah islam. Mereka ialah sebagai berikut:

Masruq bin al-Ajda, Sa’id bin al-Musayyah, Urwah bin az-Zubair, Sa’id bin Jubair, Umar bin Abdul Aziz, Amir bin Syarahil asy-Sya’bi, Thawus bin Kaisan, Al-Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Ibnu Syihab az-Zuhri, Ayyub as-Sakhtiyani, Sulaiman binMihran al-Ahmasy, Abu Hanifah, Abdurrahman bin Amr al-Auza’i, Syu’bah bin al-Hajjaj, Sufyan ats-Tsauri, Hammad bin Salamah, Al-Laits bin Sa’ad, Hammad bin Zaid, Malik bin Anas, Abdullah bin al-Mubarak, Al-Fudhail bin Iyadh, Waki’ bin al-Jarrah,Sufyan bin Uyainah, Abdurahman bin Mahdi, Yahya bin Sa’id al-Qaththan, Asy-Syafi’i, Yazid bin Harun al-Wasithi, Al-Qasim bin Sallam, Yahtya bin Ma’in Ali bin al-Madini, Ishaq bin Rahawaih, Ahmad bin Hambal, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Abu Hatin ar-Razi, At-Tirmidzi, Ibrahim bin Ishaq, An-Nasa’i, Ibnu Nashr al-Marwazi, Ath-Thabari, Ibnu Khuzaimah, Ath-Thabarani, Ad-Duruquthni, Ibnu Mandah, Al-Hakim, Ibnu Hazm, Al-Baihaqi, Ibnu Abdi Barr, Al-Khathib al-Baghdadi, Ibnu Asakir, Ibnul Jauzi, Abdul Ghani al-Maqdisi, Al-Izz bin Abdus Salam, Ibnu Taimiyah, Adz-Dzahabi, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hajar al-Asqalani.

Judul buku                          :   Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah.

Penulis                                  :   Syaikh Ahmad Farid.

Penerbit                               :   Pustaka Darul Haq.

Ukuran buku                     :   17 x 24,5 cm

Berat                                      :   1,6 kg.

Harga                                     :   Rp. 135.000,-

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Buku Baru, Buku Tarikh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s